ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на Вашите личните данни и процесът по обработката им е от голямо значение за “Тино Хеър” ЕООД. Той трябва да бъде открит и прозрачен за клиентите ни, ето защо описваме подробно в този документ как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

1. Кой носи отговорност за личните Ви данни?

“Тино Хеър” ЕООД е администратор на личните данни, които вие предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

“Тино Хеър” ЕООД

гр. София

бул. Черни Връх 100, Парадайс Център, ет. 1

ЕИК: 202129476

МОЛ: Тенислав Тенев

Ид. № по ДДС: BG202129476

2. Къде се съхраняват Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, “Тино Хеър” ЕООД ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

3. Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в “Тино Хеър” ЕООД, фирмата ще ги ползва като персонален администратор на данни.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън “Тино Хеър” ЕООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

4. Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

5. Какви са Вашите права?

5.1. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с “Тино Хеър” ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени, чрез електронна поща.

5.2. Право на преносимост:

Когато “Тино Хеър” ЕООД обработва личните ви данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

5.4. Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

5.5. Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от “Тино Хеър” ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
 • имате неуреден дълг към “Тино Хеър” ЕООД, независимо от начина на плащане
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
 • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
 • Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

5.6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на “Тино Хеър” ЕООД. “Тино Хеър” ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

5.7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

5.8. Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
 • като редактирате настройките във Вашия “Тино Хеър” ЕООД (Natural Skin Care) профил

5.9. Право на ограничение

Имате право да поискате “Тино Хеър” ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства, ако:

 • възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на “Тино Хеър” ЕООД, то “Тино Хеър” ЕООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • претендирате, че Вашите данни са неточни, “Тино Хеър” ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
 • “Тино Хеър” ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

6. Как бихте могли да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на [email protected].

7. Защо използваме Вашите лични данни при Онлайн покупка от нашият магазин?

Ние използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруването в https://tinohair.com – “Тино Хеър” ЕООД, за да обработваме Вашите поръчки, чрез нашите онлайн услуги, изпращаме Ви известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на избраните от вас стоки.

Ние използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.

Също така, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.

Предлагаме Ви различни алтернативи за плащане и за целта се налага да изплолзваме Вашите лични данни, включително и историята на Вашите плащания.

8. Обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт – име, адрес, имейл и телефонен номер
 • информация и история на плащанията
 • банкова информация
 • информация за поръчките

9. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, доставчици – куриери във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане.

10. Правно основание за обработване на Вашите лични данни.

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на https://tinohair.com – “Тино Хеър” ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Вашите данни се съхраняват в нашата система, докато сте активен клиент.